Pravna psihologija

Obilježja Weberove teorije birokracije

Max Weber (1864 - 1920) foi ili uzgajivač sustavnog proučavanja birokracije. Suas observações sobre o desenvolvimento da burocracia e da...