Znači dva sonha

Kvaliteta ili značenje sonhar com cobra

Od Freuda do novijih psihoanalitičkih teorija, kako bi se tumačila dos sonhos semper teve lugar estudos da psicologia. Ponekad smo...